VILLKOR & VILLKOR

Information om företaget

Namn:
Mer från markproof AB
Adress:
Skogs backen 18
69236, Kumla
Sverige
Moms-nummer:
SE559139630301

De allmänna

Dessa villkor & villkor ska gälla för all försäljning genom Bites.se och kommer att utesluta tillämpning av eventuella avvikande allmänna eller specifika villkor eller villkor för köparen. Inget avstående från eller ändring av dessa försäljnings villkor ska vara bindande för Bites.se, såvida det inte har godkänts skriftligen av en auktoriserad representant för Bites.se.

Pris och betalning

Varje produkt visas inklusive skatt. I kund vagnen kan du se det totala priset inklusive alla avgifter, skatter, frakt och betalnings sätt.

Leverans

Leverans tiden anges i kund vagnen bredvid de olika leverans sätten. Om en tjänst/produkt har en annan leverans tid än vad som uttrycks i kund vagnen, kommer denna leverans tid att anges i samband med de enskilda tjänsterna/produkterna.
I fall Ohmydecor.com har anledning att ifrågasätta köparens solvens eller förmåga att betala för levererade produkter, Ohmydecor.com har ingen skyldighet att göra leverans, och skall ha rätt att stoppa produkter under transport, om inte köparen gör förskotts betalning för leverans och andra fordringar som uppkommer från affärs relationen eller beviljar säkerhet som rimligen kan godtas av Ohmydecor.com.

Paket utan anspråk

Paket som inte hämtas kommer att returneras till oss. För alla paket som inte hämtas kommer du att debiteras alla avgifter i samband med RETUR leveransen.

Retur policy

Ånger rätten gäller i 14 dagar. I ditt budskap till oss måste det vara tydligt att du ångrar dig. Ånger fri sten börjar den dag du mottagit varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad post – eller en post som har fått en tydlig personlig identitet, börjar ånger fri sten den dag vi tillhandahöll information.

Returnera produkter

Att returnera en tjänst/produkt är att göra på din bekostnad, om inte produkten/tjänsten är defekt eller skadad vid leverans. Returnerade produkter skall sändas som brev eller postpaket, och inte för COD. I händelse av en handel kommer Bites.se att betala för leveransen av ersättnings produkten/tjänsten. När du har tillämpat retur policyn ska du:-när det gäller en produkt: returnera produkten personligen eller per post till oss.

Retur policy

Chic of Sweden kommer att betala för att skicka ersättnings produkter och/eller tjänster. I ditt meddelande till oss måste du tydligt ange att du ångrar ditt köp. Återlämnings perioden räknas från den dag du fick den köpta hela eller en betydande del av produkten. Om du har köpt en anpassad produkt-eller en produkt med en betydande personlig anpassning, är retur perioden räknat från dagen Ohmydecor.com har informerat dig om produkten.

Du kvalificerar dig inte för vår retur policy om:

  • Produkten har använts.
  • Förslutningen för autentisering av produkten har brutits/öppnats.

När du returnerar en produkt/tjänst:

  • Du är skyldig att förvara produkten i samma skick som när den levereras.
  • Du får inte ha använt produkten, men du har rätt att undersöka det tillstånd produkten befann sig i när den levererades. Om skada eller skada uppstår på en produkt under utredning av produkten är den inte berättigad till retur policyn.

Sekretesspolicy

När du beställer en produkt kommer du att bli ombedd att fylla i dina person uppgifter. Vid köpet samtycker du till att denna information lagras i enlighet med Bites. ses integritets policy för att fullfölja vårt avtal med dig som kund. I enlighet med lagen om person uppgifts lagen (198:204) har du rätt att få veta vilken information Ohmydecor.com har registrerat om personen. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att få dina uppgifter korrigerade och/eller borttagna. Om så är fallet vänligen kontakta oss via e-post.

Force majeure

Chic of Sweden är inte ansvarigt för någon icke-prestation orsakad av omständigheter utanför vår kontroll, som direkt eller indirekt förhindrar, hindrar eller gör produktion, leverans eller frakt oekonomiskt tills ett sådant hinder har avlägsnats (force majeure). Sådana omständigheter ska anses inbegripa svårigheter att anskaffa råvaror samt andra svårigheter och störningar, inklusive men inte begränsat till krig, upplopp, arbets konflikter, brand, översvämning, storm, olycka, bränsle eller strömavbrott, transport brist, hinder eller avbrott i samband med transport till sjöss och vid haverier eller avbrott av något slag när det gäller vår utrustning eller våra anläggningar, som bedöms vara nödvändiga för fullgörandet av våra avtals förpliktelser.

Läs även på EU: s webbplats för tvistlösning online http://ec.Europa.EU/ODR.